Рифма к слову «иллюстрати́вен»

 • альтернативе
 • административен
 • консультативен
 • справедливей
 • демонстративен
 • нормативе
 • альтернативен
 • красноречивей
 • спортивен
 • властолюбивей
 • конспиративен
 • декларативен
 • перспективе
 • резолютивен
 • мелиоративен
 • нетерпеливей
 • результативен
 • трудолюбивей
 • лесомелиоративен
 • портативен
 • черносливе
 • деструктивен
 • честолюбивей
 • факультативен
 • ретроспективен
 • консервативен
 • кооперативе
 • спекулятивен
 • нормативен
 • оперативен
 • перспективен
 • корпоративен
 • партактиве
 • атрибутивен
 • презервативе
 • декоративен
 • ферментативен
 • трусливей
 • инструктивен
 • несправедливей
 • неспортивен
 • радиоактивен
 • прерогативе
 • федеративен
 • императиве
 • неторопливей
 • ультимативен
 • светолюбивей
 • дистрибутивен
 • кооперативен
 • речитативе
 • бесперспективен
 • коллективен
 • некрасивей
 • красивей
 • ассоциативен
 • противен
 • самолюбивей
 • тоскливей
 • информативен
 • конструктивен
 • субъективен
 • прогрессивен
 • малоэффективен
 • продуктивен
 • репрезентативен
 • генеративен
 • императивен
 • коррективе
 • воспротивясь
 • регулятивен
 • надрыве
 • потерпеливей
 • активе
 • активен
 • построптивей
 • кропотливей
 • сверхнормативен
 • агрессивен
 • репродуктивен
 • дегенеративен
 • коммуникативен
 • аккредитиве
 • высокоактивен
 • миролюбивей
 • вегетативен
 • негативе
 • опротиветь
 • негативен
 • правдивей
 • кумулятивен
 • теплолюбивей
 • непродуктивен
 • коллективе
 • крапиве
 • инициативе
 • медитативен
 • мотиве
 • благочестивей
 • проективен
 • конвульсивен
 • неприхотливей
 • разливе
 • аперитиве
 • слезоточивей
 • разрыве
 • дискурсивен
 • вольнолюбивей
 • наживе
 • архивен
 • конспективен
 • богопротивен
 • сослуживец
 • похвастливей
 • объективен
 • локомотиве
 • штативе
 • прерывист
 • локомотивен
 • аффективен
 • противясь
 • адаптивен
 • прихотливей
 • позитивен
 • инвективе
 • проливе
 • аккредитивен
 • паршивец
 • диапозитиве
 • объективе
 • сварливей
 • лейтмотиве
 • противоречивей
 • начдиве
 • наливе
 • наплыве
 • абразивен
 • несчастливей
 • реактивен
 • сиротливей
 • крапивен
 • интуитивен
 • экспансивен
 • аддитивен
 • архиве
 • разноречивей
 • торопливей
 • интенсивен
 • директиве
 • примитивен
 • нарыве
 • эффективен
 • рекурсивен
 • размыве
 • позитиве
 • молчаливей
 • высокоэффективен
 • суетливей
 • реактиве
 • заливе
 • неразрывен
 • беспрерывен
 • массиве
 • сфальшивить
 • счастливей
 • детективе
 • прозорливей
 • наивен
 • инициативен
 • надрывен
 • свободолюбивей
 • примитиве
 • хлопотливей
 • дедуктивен
 • рефлексивен
 • нечестивец
 • массивен
 • репрессивен
 • нерадивей
 • отливе
 • человеколюбивей
 • инстинктивен
 • индуктивен
 • пассивен
 • селективен
 • превентивен
 • перерыве
 • депрессивен
 • директивен
 • прорыве
 • курсиве
 • детективен
 • отзыве
 • экстенсивен
 • регрессивен
 • неотрывен
 • попаршивей
 • гривен
 • фиктивен
 • экспрессивен
 • пассиве

Может быть полезно

Рифмы к слову в другой форме:

См. также: